ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚ?Ν ΣΠΟΥ??Ν ΑΚΑ?ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ? 2018

Το Τ?ή?α Πολιτικών Μηχανικών του ?η?οκρίτειου Πανεπιστη?ίου Θράκης, σε συνεργασία ?ε το Τ?ή?α Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστη?ίου, και το Τ?ή?α Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνει κατά το ακαδη?αϊκό έτος 2017-2018 Πρόγρα??α Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικεί?ενο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ATT00728.pdf)ATT00728.pdf
Download this file (ATT00731.pdf)ATT00731.pdf
Download this file (ATT00734.pdf)ATT00734.pdf