ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου, και το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνει κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείµενο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ATT00728.pdf)ATT00728.pdf
Download this file (ATT00731.pdf)ATT00731.pdf
Download this file (ATT00734.pdf)ATT00734.pdf