ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ Ε.Ε.Ε. Γ-Λ ΞΑΝΘΗΣ 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης  Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου Επαγγελματικού - Λυκείου Ξάνθης με θητεία έως 31-07-2020

Προθεσμία υποβολής  αίτησης συνοδευόμενης από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά  από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00.