Εξολοκλήρου διάθεση αποσπασμένων εκπ/κών από άλλα ΠΥΣΔΕ στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

      

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Ξάνθης, οφείλουν με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019, ήτοι 03-09-2018 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και έπειτα αυθημερόν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης