Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη σημερινή συνεδρίαση του( Πράξη 21η/03-09-2018 ), προέβη στις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου των υπεράριθμων (οργανικά και λειτουργικά) εκπαιδευτικών καθώς και..

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη σημερινή συνεδρίαση του( Πράξη 21η/03-09-2018 ), προέβη στις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου των υπεράριθμων (οργανικά και λειτουργικά) εκπαιδευτικών καθώς και την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης. Επίσης εξέτασε μέρος των αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ του κλάδου ΠΕ01 και ΠΕ02.

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο Τρίτη 04-09-2018, θα ολοκληρώσει την εξέταση αιτήσεων εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα  ΠΥΣΔΕ.