Διαθέσεις-Αποσπάσεις-Αλλαγή τοποθέτησης Εκπ/κων

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίαση στις 07-09-2018, προέβη σε..

αλλαγή τοποθετήσεως εκπαιδευτικού που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, σε νέες αποσπάσεις εντός και διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Ανακοίνωση Πράξης  24)07-09-2018.rar)Ανακοίνωση Πράξης 24)07-09-2018.rar