Ανακοινοποίηση στα Κενά Αναπληρωτών για τοποθέτηση

Το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης βρίσκεται στο χώρο "Εγγραφα αναπληρωτών

"http://dide.xan.sch.gr/index.php/anaplirotes-docs