Διαθέσεις - Τροποποιήσεις Διαθέσεων-Τοποθετήσεων

Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίαση του( Πράξη 25η/14-09-2018 ), προέβη σε αλλαγή.

. τοποθετήσεων και διαθέσεων για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών καθώς και σε νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.