Προκήρυξη

Προκήρυξη για κενούμενες-κενές θέσεις Υποδιευθυνή-ντριας σχολικής μονάδας -Υπεύθυνο-η Τομέα Ε.Κ. της ΔΔΕ Ξάνθης

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 25-10-2018