ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για την Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13-10-2017 στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τις 10:00 έως τις 13:00.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπονται δαπάνες για μετακίνηση ή/και διαμονή για τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες.