ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Επιλογής Ξάνθης στην 4η/ 07-06-2018 πράξη του, αποφάσισε ότι ισχύει ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά
φθίνουσα σειρά, των υποψήφιων Δ/ντών, που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ως τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, όπως αυτός ανακοινώθηκε με το με το υπ΄αρ. πρωτ. 5799/Φ47/04-06-2018 έγγραφό της ΔΔΕ Ξάνθης, λόγω μη ύπαρξης ενστάσεων.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_signed.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_signed.pdf