Πρόσκληση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Ξάνθης

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Κεφ. Γ΄ του Ν.1566/1985,  αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους οι οποίοι επιθυμούν να  αποσπαστούν από  το   σχολείο   που   ανήκουν   οργανικά σε άλλο σχολείο εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης  για   το   σχολικό    έτος   2014-2015,   μπορούν να  υποβάλουν στην υπηρεσία μας συμπληρωμένο  το  συνημμένο  έντυπο αίτησης.

Σημειώνουμε ότι η έγκριση αποσπάσεων τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών και επίσης μη δημιουργίας κενού στο σχολείο υπηρέτησης.  Σας γνωρίζουμε ότι αιτήσεις για αμοιβαία απόσπαση δεν θα γίνουν δεκτές από το ΠΥΣΔΕ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα συνημμένα παραστατικά έγγραφα (τα οποία αποδεικνύουν τους εξαιρετικά σοβαρούς λόγους) θα πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας το αργότερο  μέχρι τις  30 Ιουνίου 2014.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014 - 2015

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Μειονοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν αίτηση από 23-06-2014 μέχρι 27-06-2014.
Το αρμόδιο όργανο για τις αποσπάσεις αυτές είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2341/1995 και τις αριθμ. 22/411/8-11-1995(Β'954) και Ζ2/244/29-6-2001 (Β?904) Υπουργικές Αποφάσεις.
Η αίτηση δεν υποβάλλεται μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων και η χειρόγραφη αίτηση (επισυναπτόμενο αρχείο) κατατίθεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, μαζί με τα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο.

Περισσότερα...

Συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Νέων στην 8η Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων ? JBOI 2014

Στην  τελική ευθεία η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας  Νέων  για την 8η Διεθνή Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων, με αρωγούς το ΑΠΘ (κ. Περικλής Μήτκας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ) και  την  Ελληνική  Εταιρεία  Επιστημόνων  Πληροφορικής  (ΕΠΥ),  Παράρτημα  Μακεδονίας-Θράκης.  Την Εθνική  μας Ομάδα  Νέων  προπονεί  ο  Βαγγέλης  Κηπουρίδης, 2  φορές  Πανελληνιονίκης  (23 ο     και  24 ο  ΠΔΠ), Βαλκανιονίκης  (χάλκινο μετάλλιο 2012),  ασημένιος Ολυμπιονίκης της Ολυμπιάδας Πληροφορικής 2012  και  φοιτητής  της    Πολυτεχνικής  Σχολής  του  ΑΠΘ.  Η  ελληνική  αποστολή  θα  αναχωρήσει  για  το Βελιγράδι, όπου θα λάβει χώρα η 8η Διεθνής Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής Νέων (Junior Balcanic Olympic Informatics ?JBOI) στις 23 Ιουνίου, με συνοδούς τη Λία Τερζίδου, καθηγήτρια Πληροφορικής Β/θμιας εκπαίδευσης, και  τον  Βαγγέλη Κηπουρίδη, μέλη και οι δύο της ΟΕ του 26ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2014-2015, από ΚΕΔΔΥ ή  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  σε  ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  για ΣΜΕΑΕ.

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία και Φορείς για το διδακτικό έτος 2014-2015

/* Ανακοινοποίηση στην εγκύκλιο αποσπάσεων για ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ */

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2014-2015, καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2014-2015,  για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε Μουσικά Σχολεία,
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και
ε) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 20-06-2013 μέχρι 25-06-2014. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

Περισσότερα...

Υλοποίηση Σεμιναρίου Συμβουλευτικής

Υλοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 11 Ιουνίου και επαναλήφθηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014  στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης το  επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα ?Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Εκπαιδευτικούς?, διάρκειας 4 ωρών, που διοργανώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης δια μέσου της Υπεύθυνης Σ.Σ.Ν.

Συνημμένα θα βρείτε καταστάσεις εκπαιδευτικών που συμμετείχαν

Περισσότερα...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
           Όλοι οι υποψήφιοι από την 13-6-2014 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος  ΣΤ  της  Προκήρυξης Διαγωνισμού. Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ  (Παράρτημα  Δ)   κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.    

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο « Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο»

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τρίτη συνεχή χρονιά υλοποιεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο « Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο».
Το πρόγραμμα αυτό είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο και το αντικείμενο του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος www.medwatermsc.gr

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας
 2. Επιμορφωτική Ημερίδα «Οικονομική Παιδεία: Το παρόν και το μέλλον»
 3. ΕΕΠ - ΕΒΠ Ανακοινοποίηση οργανικών κενών
 4. Γενικές Οδηγίες- Δικαιολογητικά ? Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
 5. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
 6. Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές & δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας»
 7. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2014
 8. Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 9. Αποσπάσεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2014-2015
 10. Σεμινάριο διδακτικής φυσικών επιστημών
 11. Θερινό Σχολείο Φυσικής 2014
 12. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διετούς διάρκειας, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
 13. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015
 14. Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)
 15. Εκδήλωση του αρχαιολογικού μουσείου Αβδήρων
 16. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013
 17. Πρόγραμμα υγιεονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
 18. Γνωστοποίηση δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος και Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ
 19. Οδηγίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Μαθηματικά
 20. Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015