Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2014

Σας ενημερώνουμε ότι από 12/5/2014 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας www.minedu.gov.gr/exams οι «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2014» και οι «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής για το έτος 2014» και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
               Σας επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής/μηχανογραφικών δελτίων και των υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών.
              Για κάθε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του Υπουργείου: 2103442101, 2103442688, 2103442651.

Περισσότερα...

Έγκριση διεξαγωγής σεμιναρίου της Παναγιώτας Τηγανούρια, Σχολικής Συμβούλου Μουσικής

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση σεμιναρίου  της  Σχολικής  Συμβούλου  Μουσικής,  κλάδου  ΠΕ  16 Παναγιώτας Τηγανούρια, στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.

Το σεμινάριο  θα υλοποιηθεί  σύμφωνα με το συνημμένο με ΑΔΑ: ΒΙΦΔ9-ΧΗΥ

Περισσότερα...

Τροποποίηση Ορισμού Πενταμελούς Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Νίκη της Σαμοθράκης»

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο με ΑΔΑ: ΒΙΦΔ9-ΒΛΔ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενού?ενης θέσης Προϊστα?ένου Τ?ή?ατος Εκπαιδευτικών Θε?άτων της ?ιεύθυνσης ?ευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπό?ενα από τις ανωτέρω διατάξεις τυπικά προσόντα και επιθυ?ούν να ασκήσουν, ?έχρι τη λήξη της θητείας της συγκεκρι?ένης θέσης, τα καθήκοντα του Προϊστα?ένου  του  Τ?ή?ατος  Εκπαιδευτικών  Θε?άτων  Γενικής Εκπαίδευσης  της  ?ιεύθυνσης  ?Ε Λάρισας,   να  υποβάλουν  στη  ?/νση  ?/θ?ιας  Εκπ/σης  ν. Λάρισας, αίτηση  ?ε  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, από 12-05-2014 έως και 21-05-2014 και ώρα 14.00.

Περισσότερα...

Τροποποίηση επί της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr τροποποίηση επί της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015:

Περισσότερα...

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)

Συνημμένο με ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΞΛΔ-1ΒΜ

Περισσότερα...

Διαγωνισμός ?Youth Citizen Entrepreneurship Competition?

Τα ιδρύματα ?Goi Peace Foundation?? και ?Stiftung Entrepreneurship"διοργανώνουν σε συνεργασία με την UNESCO Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα τη Νεανική Επιχειρηματικότητα.
Πρόκειται για ένα νέο διεθνές πρόγραμμα το οποίο παρέχει διαδικτυακή και εκπαιδευτική πλατφόρμα σε νέους ηλικίας 15-25 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν καινοτόμες ιδέες (Best Ideas Category) και projects (Best Projects Category) που θα επιφέρουν θετική αλλαγή στις κοινότητες τους άλλα και σε όλο τον κόσμο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30η Ιουνίου 2014.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Μόρια μεταθέσων εκπ/κών 12-05-2014
 2. Πρόσκληση προς όλους τους μαθηματικούς των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης για Παιδαγωγική συνάντηση
 3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13-02-2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014» (ΦΕΚ Β΄ 547)
 4. Εφηβεία και κινηματογράφος - Υλικό για εκπαιδευτικούς
 5. Τροποποίηση αναθέσεων ΕΠΑΛ
 6. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών
 7. Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014
 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.25 και ΠΕ18.33
 9. Διαγωνισμός "Zayed Future Energy Prize"
 10. Πρόγραμμα Pestalozzi 2014 ? Pestalozzi Modules for Trainer Training
 11. Πρόσκληση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σε σεμινάριο
 12. Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ' Τάξης Ημερησίων & Δ' Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014
 13. Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014
 14. Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2013-2014
 15. Δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014
 16. Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων επιλογής της Α' τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014
 17. Διαδικασία εγγραφής ? επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015
 18. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
 19. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού Μάιος 2014
 20. Προεπιλογή για συμμετοχή σε σεμινάριο Pestalozzi 2014 στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης - Προκήρυξη ΦΣΕ: 30 / 43152 / I με ημερομηνία 21 -03 -2014