Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.01

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ.17 του αρ.14 του Ν.1566/85

β) Το υπ.αριθμ. 125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

γ) Τις λειτουργικές ανάγκες του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης στην Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών

 

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών-Γραφιστικής-Διακοσμητικής, προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2013-14.

Περισσότερα...

Αποφάσεις πράξης 21 ΠΥΣΔΕ Ξάνθης 6-9-2013

Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία

Παράταση Εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές περιόδου Σεπτεμβρίου 2013

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: ΒΛ9Ε9-ΟΒΠ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Συνημμένα θα βρείτε την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

Ευχετήριες Κάρτες, Τετράδια και Χειροποίητα Είδη από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών διαθέτει ευχετήριες κάρτες, τετράδια και χειροποίητα είδη από τα παραγωγικά εργαστήρια των παιδιών της.

            Σας γνωρίζουμε ότι ο σκοπός της διάθεσης των καρτών, των τετραδίων και των χειροποίητων ειδών είναι η στήριξη της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, ώστε να καλύψει όλο και περισσότερες ανάγκες παιδιών και εφήβων, που χρήζουν βοήθειας, αλλά παράλληλα και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της μείωσης των προκαταλήψεων και της μεγαλύτερης κατανόησης και ευαισθησίας.

Περισσότερα...

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ, η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/4-9-2009).

Συνημμένα θα βρείτε την Φ.151/124075/Β6/6-9-2013

Μήνυμα Περιφερειακού διευθυντή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές,

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά μια νέα αφετηρία, γεμάτη στόχους και προσδοκίες στο δρόμο των μαθητών για την κατάκτηση της γνώσης.  Στην πορεία αυτή, η σκέψη όλων μας είναι κοντά στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που ξεκινούν με πολλές αγωνίες αλλά και προσδοκίες για το μέλλον.

Περισσότερα...

Πίνακας υποψηφίων ιεροδιδασκάλων για τη μουφτεία Ξάνθης μετά τις συνεντεύξεις

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των προς πρόσληψη υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων για τη Μουφτεία Ξάνθης μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 65484/Α3/15-5-2013 (ΦΕΚ 1183/ τ.Β/ 15-05-2013)

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2013-14.
 2. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16-ΤΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία κατά το διδακτικό έτος 2013 - 2014
 3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2013-14
 4. Διαγωνισμός "Juvenes Translatores"
 5. Καθιέρωση της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 6. Παρουσία εκπαιδευτικών Π.Ε.& Δ.Ε
 7. Αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΔΕ, για το διδακτικό έτος 2013-2014
 8. Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
 9. Απόφαση τοποθέτησης εκπ/κών (ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) - Πράξη 19η 27-08-2012
 10. Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους
 11. Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν τοποθετήθηκαν με την υπ’αριθμ.19/27-08-2013 πράξη του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
 12. Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014
 13. Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014
 14. Καθιέρωση της ‘Εβδομάδας κατά του Καπνίσματος’
 15. Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα
 16. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών για τα Δημόσια ΙΕΚ
 17. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας
 18. Νέα δήλωση για λειτουργικά κενά
 19. Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών
 20. Διευκρίνιση απόφασης για ταυτοπροσωπία