Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ε.Β.Π. για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕΙ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

Συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο και τις αιτήσεις

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωνής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), διδακτικού έτους 2013-2014 καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι και ΚΕΔΔΥ και έχουν τα τυπικά προσόντα που προσδιορίζονται από τις διατάξεις που ακολουθούν και αναλυτικότερα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της παρούσης, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από 28/8/2013 μέχρι και 3/9/2013.

Καθιέρωση της ?Εβδομάδας κατά του Καπνίσματος?

Το Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων ευαισθητοποιημένο σε θέματα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο συνεργασίας  με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, καθιερώνει την 2η Εβδομάδα του Δεκεμβρίου ως «Εβδομάδα κατά του Καπνίσματος».

Την εβδομάδα αυτή καλούνται όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης να διοργανώσουν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη του Καπνίσματος, ενώ η εβδομάδα συμπίπτει με την ετήσια διεξαγωγή του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος που φιλοξενείται στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο (η δαπάνη καλύπτεται από το Πρόγραμμα ΗΕΑRT II).

Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Συνημμένα θα βρείτε την με αρ. πρωτ. 2515/75560/18-06-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο τηλ. 210-212-572522.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών για τα Δημόσια ΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, όπως ορίζεται από το άρθρο 7, παρ. 4 εδαφ. α, του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.,Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008), (αυτό θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 10 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο καθώς και τη φόρμα αίτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν, μέχρι τη λήξη της θητείας της συγκεκριμένης θέσης (31-7-2015) καθήκοντα Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, Ι. Γιδογιάννου 31, Άμφισσα, από 23-08-2013 μέχρι 03-09-2013.

 

Νέα δήλωση για λειτουργικά κενά

Μετά τη δημοσίευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ των νέων ωρολογίων προγραμμάτων Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ωράρια ορισμένων ειδικοτήτων. Ως εκ τούτου τροποποιούνται και τα αντίστοιχα λειτουργικά κενά των Γυμνασίων.

Καλούνται όσοι εκπ/κοί των ειδικοτήτων των οποίων το ωράριο διαφοροποιείται, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα δήλωση ή να τροποποιήσουν την υποβληθείσα έως 26-08-2013 και ώρα 12.00. 

Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος ερωτήσεων ? απαντήσεων:

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Διευκρίνιση απόφασης για ταυτοπροσωπία
 2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
 3. Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ
 4. Εγκύκλιος αναπληρωτών 2013-14
 5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις
 6. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - Ανακοινοποίηση
 7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ)
 8. "Γιατροί Καρδιάς" Έγκριση επισκέψεων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14
 9. Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 10. Πίνακας υποψηφίων ιεροδιδασκάλων για τη μουφτεία Ξάνθης
 11. Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία
 12. Διεθνές φεστιβάλ Καρδίτσας
 13. Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης
 14. Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Βθμιας σε μειονοτικά σχολεία
 15. Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2013-2014
 16. Εγκύκλιοι αποσπάσεων 2013-14
 17. Ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα
 18. Προκήρυξης Υποτροφίας του Κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου
 19. Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις - πράξη 17η 9-7-2013 - Ανακοινοποίηση
 20. Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20, στο CERN