Πίνακας με τα Ονόματα των Υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων για τη Μουφτεία Ξάνθης

Συνημμένα θα βρείτε πίνακα με τα ονόματα των Υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων για τη Μουφτεία Ξάνθης, που διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τους όρους του Νόμου(ΦΕΚ 2598/Β΄/15-10-2013) και της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΚΥΑ148216/Α3/11-10-2013).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο
του  κλάδου  στον  οποίο  είναι  διορισμένοι,  και  επιθυμούν  να  τους  αποδοθεί  δεύτερη  ειδικότητα,  να
υποβάλλουν σχετική αίτηση. Επισημαίνουμε ότι βασική προϋπόθεση είναι το πτυχίο που επικαλούνται να
αποτελεί προσόν διορισμού στην ειδικότητα που επιθυμούν να τους αποδοθεί ως δεύτερη.  
Η αίτηση με συνημμένα όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθεί στη σχολική μονάδα
που  ο  εκπαιδευτικός  έχει  οργανική,  και  να  διαβιβαστεί  μέσω  της  οικείας  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  στο
αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ? όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2013-14

Αναλυτικά τα προγράμματα στο συνημμένο αρχείο

Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  eTwinning

α/α

Σχολείο

Τίτλος Προγράμματος

Α.μ

Αναλαβών/-ούσα

Κλάδος

σ    ω

Συμ/ντες/-σες

Κλάδος

1

1o ΓΕΛ

«Οι έφηβοι ταξιδεύουν στο χωροχρόνο της Ευρώπης»

55

Λαμπάκη Ολυμπία

ΠΕ11

 

Παπία Μαριάνα

Δράκου Βασιλική

Μιχαηλίδου Μαρία

ΠΕ02

ΠΕ02

ΠΕ02

 

Το επισυναπτόμενο πρόγραμμα e-Twinning  του 1ου ΓΕΛ Ξάνθης  αφού ελεγχθεί και αξιολογηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα μας υποβληθεί σύμφωνα με την παργ. 1.2. της υπ΄ αρθμ. 163790/Γ7/31-10-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μουσική παράσταση ??Νότα Αγάπης 2ος χρόνος??

Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης και το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης παρουσιάζουν μουσική παράσταση με τίτλο ??Νότα Αγάπης 2ος χρόνος??. Στην εκδήλωση συμμετέχουν, ψάλλοντας κάλαντα από όλη την Ελλάδα, και τα δημοτικά σχολεία 1ο,3ο,4ο,5ο,11ο,14ο,15ο,Διομήδειας και  Τοξοτών.

Περισσότερα...

Τοποθέτηση υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση με ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-ΚΧΘ

Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Συνηυμμένα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013 που θα διενεργηθούν στις 23-24 Νοεμβρίου 2013

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για θέσεις υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Ξάνθης
 2. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για θέσεις υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Ξάνθης
 3. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για θέσεις Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ξάνθης
 4. Aπόσπαση εκπαιδευτικών σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνων ΣΣΝ και ΚΠΕ
 5. Πτυχία εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Ιεροδιδασκάλων
 7. Κοινοποίηση εγγράφων 2013-10-22
 8. Προκήρυξη για τηv κατάρτιση πίνακα προσλήψεων στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (European Training Foundation-ETF) με έδρα το Τορίνο
 9. Εκδήλωση - προβολή ταινίας Γυμνασίων Σμίνθης - Ν.Ολβίου
 10. Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
 11. Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
 12. Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση
 13. Διοργάνωση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης από το Γαλλικό Ινστιτούτο
 14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014 09-10-2013
 15. Ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013
 16. Ημερίδα ΔΔΕ Καβάλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Γιατροί Εντός Συνόρων»
 17. Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 18. Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 19. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014
 20. Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σχ. έτους 2013 ? 2014