Χρηματοδοτήσεις δήμων για επισκευές διδακτηρίων

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις α) 45750/31.10.2011 (ΑΔΑ 45Β3Ν-Ο32) και   β) 53849/27.12.2011 (ΑΔΑ 45Ψ1Ν-8ΩΑ) οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης χρηματοδοτήθηκαν  με τα ακόλουθα ποσά για επισκευές και συντηρήσεις διδακτηρίων.

Περισσότερα...

Οι αργίες για το έτος 2012

Θεοφάνια: Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου (αργία)

Τριών Ιεραρχών: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (σχολική αργία)

Τσικνοπέμπτη: 16η Φεβρουαρίου

Αποκριά: 19η Φεβρουαρίου

Καθαρή Δευτέρα: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου (αργία)

Περισσότερα...

Πρόγραμμα EUROSCOLA - Πρόσκληση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA την 22α Μαρτίου. Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας & Θράκης θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές Λυκείου και δύο (2) συνοδούς καθηγητές.

Περισσότερα...

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ

  Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων-ειδικοτήτων, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ (άρθρο 5 παρ. 4 και 5 του ν. 3687/2008), οι οποίοι κατόπιν προσλήψεώς τους, έχουν αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτές με πλήρες ή μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, για το τρέχον διδακτικό έτος και πρόκειται να φοιτήσουν ή φοιτούν ήδη στα οικεία επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τα οποία επιλέχτηκαν εκ των υστέρων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ΥΠΔΒΜΘ

Περισσότερα...

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011-12

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

ζ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11 ως 30 Νοεμβρίου 2011, στις Δ/νσεις Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Συνημμένα, η εγκύκλιος καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων.

17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2012

Σας πληροφορούμε ότι η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος προκηρύσσει τον 17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2012.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

 

Περισσότερα...

72ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ»

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε. Μ. Ε.) διοργανώνει τον 72o Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό (Π. Μ. Δ.), «Ο ΘΑΛΗΣ», στα Μαθηματικά, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 και
ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων,
όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι δηλώσεις
συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σχολείο που φοιτούν, μέχρι και την 11η
Νοεμβρίου 2011, και θα διαβιβασθούν άμεσα στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. κ΄ Ε.Ε.
όπου ανήκουν.

Περισσότερα...

Επιμορφωτικό Συνέδριο με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Projects»

ΕΝΩΣΗ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ

Επιμορφωτικό Συνέδριο με θέμα: «Φυσικές Επιστήμες και Projects»

Με την ευγενική συμμετοχή του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο 1ου ΕΠΑΛ  Αγ. Δημητρίου.

Αργοστολίου 53 Αγ. Δημήτριος, πλησίον Αστυνομικού τμήματος.

10 – 11 Δεκεμβρίου 2011.

Περισσότερα...