Εξεταζόμενα Μαθήματα ΓΕΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων.

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ_2012 01 13

Συνημμένα, ο σχετικός Πίνακας

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα:
?A Democratic Europe ? Past, Present and Future?
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik,
12/04/2012 έως 16/04/2012

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων :   25  Ιανουαρίου 2012

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ :
http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12

Συνημμένα, οι Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2011-12

Σεμινάριο Pestalozzi 2012

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα: ?A Democratic Europe ? Past, Present and Future? CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ : http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi. Συνημμένα, η προκήρυξη.

Γενική παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2011- 2012

Σύμφωνα με την υπ΄αρ πρωτ. Φ.1.3 /6615/17.11.2011 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π-θμιας & Δ-θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης την Γενική παιδαγωγική ευθύνη για τα σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ξάνθης κος Μιχάλης Μαλαμίδης. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους.

Χρηματοδοτήσεις δήμων για επισκευές διδακτηρίων

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις α) 45750/31.10.2011 (ΑΔΑ 45Β3Ν-Ο32) και   β) 53849/27.12.2011 (ΑΔΑ 45Ψ1Ν-8ΩΑ) οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης χρηματοδοτήθηκαν  με τα ακόλουθα ποσά για επισκευές και συντηρήσεις διδακτηρίων.

Περισσότερα...

Οι αργίες για το έτος 2012

Θεοφάνια: Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου (αργία)

Τριών Ιεραρχών: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου (σχολική αργία)

Τσικνοπέμπτη: 16η Φεβρουαρίου

Αποκριά: 19η Φεβρουαρίου

Καθαρή Δευτέρα: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου (αργία)

Περισσότερα...