Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Συνημμένα θα βρείτε την με αρ. πρωτ. 2515/75560/18-06-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Υγείας των Ζώων-Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο τηλ. 210-212-572522.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών για τα Δημόσια ΙΕΚ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία, όπως ορίζεται από το άρθρο 7, παρ. 4 εδαφ. α, του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.,Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008), (αυτό θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 10 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο καθώς και τη φόρμα αίτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω διατάξεις τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν, μέχρι τη λήξη της θητείας της συγκεκριμένης θέσης (31-7-2015) καθήκοντα Προϊσταμένου/-ης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Φωκίδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, Ι. Γιδογιάννου 31, Άμφισσα, από 23-08-2013 μέχρι 03-09-2013.

 

Νέα δήλωση για λειτουργικά κενά

Μετά τη δημοσίευση από το Υ.ΠΑΙ.Θ των νέων ωρολογίων προγραμμάτων Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ωράρια ορισμένων ειδικοτήτων. Ως εκ τούτου τροποποιούνται και τα αντίστοιχα λειτουργικά κενά των Γυμνασίων.

Καλούνται όσοι εκπ/κοί των ειδικοτήτων των οποίων το ωράριο διαφοροποιείται, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα δήλωση ή να τροποποιήσουν την υποβληθείσα έως 26-08-2013 και ώρα 12.00. 

Ενημερωτικό Σημείωμα με απαντήσεις σε ερωτήματα για τις Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις υπό τη μορφή ενημερωτικού σημειώματος ερωτήσεων ? απαντήσεων:

Περισσότερα...

Διευκρίνιση απόφασης για ταυτοπροσωπία

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β?) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15.00.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση με ΑΔΑ: ΒΛΩ09-ΝΙ3

Λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ

Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών ΣΜΕΑΕ Δ.Ε. Ξάνθης

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Εγκύκλιος αναπληρωτών 2013-14
 2. Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Π.Ε. και σε διοικητικές θέσεις
 3. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά - Ανακοινοποίηση
 4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ)
 5. "Γιατροί Καρδιάς" Έγκριση επισκέψεων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14
 6. Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 7. Πίνακας υποψηφίων ιεροδιδασκάλων για τη μουφτεία Ξάνθης
 8. Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία
 9. Διεθνές φεστιβάλ Καρδίτσας
 10. Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης
 11. Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Βθμιας σε μειονοτικά σχολεία
 12. Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για τις αποσπάσεις του διδακτικού έτους 2013-2014
 13. Εγκύκλιοι αποσπάσεων 2013-14
 14. Ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα
 15. Προκήρυξης Υποτροφίας του Κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου
 16. Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις - πράξη 17η 9-7-2013 - Ανακοινοποίηση
 17. Επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ12.10, ΠΕ19 και ΠΕ20, στο CERN
 18. Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
 19. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
 20. Γνωστοποίηση κατάργησης οργανικών κενών και ρύθμιση υπεραριθμίας εκπ/κών λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων