ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του, την 16-07-2018019 (πράξη 16η-2019), τοποθέτησε τους υπεράριθμους εκπ/κούς και διαμόρφωσε τα οργανικά κενά όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες. Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση για Βελτίωση θέσης, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, έληξε η απόσπασή τους στο εξωτερικό, μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, υπεράριθμοι εκπ/κοί που επιθυμούν να λύσουν την υπεραριθμία τους και δεν είχαν υποβάλει αίτηση  βελτίωσης  θέσης, να καταχωρίσουν τις προτιμήσεις τους για οριστική τοποθέτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής: από 18-07-2019 έως 24-07-2019 και ώρα 23:59.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη συνεδρίασή του την 16-07-2019 (πράξη 16η/2019), εισηγήθηκε την τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις των παρακάτω υπεράριθμων εκπ/κών.

Περισσότερα...

Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ (σχ. έτος 2019-2020)

Η υποβολή των αιτήσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΤΕ02.02 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 12 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 Υποβολή αιτήσεων από την 12-7-2019 μέχρι και την 24-7-2019

Δείτε το συνημμένο έγγραφο

Περισσότερα...

Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου (2019-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η προσωρινή αναστολή παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης.

Κατά συνέπεια θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται στην υπ΄ αριθ. 90323/Θ1/5-6-2019 Κ.Υ.Α των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο τεύχος  ΑΣΕΠ 25/10-6-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΕΦ4653ΠΣ-Β5Χ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Αυγούστου 2019

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
 2. Παράταση Β΄ φάσης Ε-εγγραφών
 3. Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα για το Σχ. Έτος 2018-2019
 4. Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα
 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 7. Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019
 8. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΜ και ΤΕ
 9. Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018-2019
 10. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2019
 11. Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2019
 12. Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2019
 13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019
 14. Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2019
 15. Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική) 14-06-2019
 16. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20
 17. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
 18. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
 19. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη
 20. Διαπίστωση Υπεραριθμιών και σύνταξη πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων