ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικών για ΣΔΕ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών εκπ/κού προσωπικού Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης
ΚΑΤ'ΕΞΑΙΡΕΣΗ διενέργεια των Υπηρεσιακών Μεταβολών του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α'θμιας & Β'θμιας Εκπαίδευσης, του Ειδικού εκπ/κού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπ/σης (Ε.Α.Ε.) καθώς και του εκπ/κού προσωπικού των σχολείων Β'θμιας Εκκλησιαστικής εκπ/σης.
Συνημμένα, τα σχετικά έγγραφα

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικο Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και το έντυπο Αίτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Συνημμένα, οι εγκύκλιοι και τα έντυπα των αιτήσεων

Αποσπάσεις εκπκών Βθμιας Εκπαίδευσης στα Μειονοτικά Σχολεία 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος,το έντυπο Αίτησης και οι κενές θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - Υπεραριθμίες/ Μεταθέσεις/ Βελτιώσεις/ Οριστικές Τοποθετήσεις

Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-04-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών 2012, σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία για το χαρακτηρισμό των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και τη δήλωση προτίμησής τους για οργανικές θέσεις, καθώς επίσης και η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από μετάθεση-βελτίωση-οριστική τοποθέτηση, θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των βουλευτικών εκλογών.

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012

Σύμφωνα με την αριθμ. 46229/ΚΒ/25-04-2012  Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Μαΐου 2012.

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα, τα Εξεταστικά Κέντρα καθώς και οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ: www.minedu.gov.gr, της ΔΔΕ Ξάνθης: dide.xan.sch.gr καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ρύθμιση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Καλούνται όσοι  εκπ/κοί επιθυμούν  να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους  ανήκοντες οργανικά στο σχολείο της ίδιας ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία), να υποβάλουν αίτηση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 23-04-2012 έως 25-04-2012 απευθείας στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, προκειμένου το ΠΥΣΔΕ να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεραρίθμους,  οι οποίοι στη συνέχεια  θα κληθούν με  έγγραφό μας να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τις κενές οργανικές θέσεις του πίνακα 2 που σας αποστέλλουμε.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ρύθμιση Εισαγωγής 10% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2012
 2. Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις ΕΣΠΑ
 3. Υποβολή αιτήσεων ΚΠγ Μαϊου 2012 - Συγκέντρωση δικαιολογητικών - Πρόγραμμα Εξετάσεων
 4. Εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%
 5. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Φ.Παράρτημα Κ&Δ Μακεδονίας "Ερευνητικές Εργασίες-Project"
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2012
 7. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2012
 8. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ 2012
 9. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2012 Μαθητών και Αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012
 11. Εξεταζόμενα Μαθήματα ΓΕΛ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012
 12. ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ_2012 01 13
 13. Σεμινάριο Pestalozzi 2012
 14. Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Ξάνθης 2011-12
 15. Σεμινάριο Pestalozzi 2012
 16. Γενική παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2011- 2012
 17. Χρηματοδοτήσεις δήμων για επισκευές διδακτηρίων
 18. Οι αργίες για το έτος 2012
 19. Πρόγραμμα EUROSCOLA - Πρόσκληση
 20. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ