Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου 2016

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο μέσω του «Συστήματος Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου».
Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηχανογραφικών δελτίων, που αφορά στις ενέργειες των Σχολικών Μονάδων, βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://school.it.minedu.gov.gr. Από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, θα μπορείτε να εισέλθετε ως Σχολική Μονάδα στην εφαρμογή και να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται αριστερά στο σύνδεσμο «Οδηγίες Χρήσης» ? «Εγχειρίδιο Χρήσης».

 

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: 6Ι5Ν4653ΠΣ-65Ν

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (6Ι5Ν4653ΠΣ-65Ν.pdf)6Ι5Ν4653ΠΣ-65Ν.pdf