Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) έτους 2013

Οι υποψήφιοι νια συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') νια εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση από 18 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου 2013.


Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') μπορούν να συμμετάσχουν:
? μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') και κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α')
? κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου ημερησίων TEE, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
? κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') και εσπερινών ΕΠΑΛ (Α & Β), που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α'.
Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') μπορούν να συμμετάσχουν:
? μαθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') και κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α')
? κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου εσπερινών TEE, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων
? κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ΟΜΑΔΑ Α'.
Δυνατότητα συμμετοχής στις ανωτέρω αντίστοιχες εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑΛ ή πτυχίο TEE, ΤΕΛ, Ναυτικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να έχουν αποκτήσει το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο, όπως και οι τελειόφοιτοι μαθητές.
Επισημαίνεται ότι δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') έχουν μόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα