ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2012

Συνημμένα, η Προκήρυξη Διεξαγωγής Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΑΛ 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και τα υποδείγματα των Αιτήσεων-Δηλώσεων ΕΠΑΛ 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ 2012

Συνημμένα, η εγκύκλιος και τα υποδείγματα των Αιτήσεων-Δηλώσεων για τα ΓΕΛ 2012