Ανακοίνωση πανελλαδικών 2014

Σύμφωνα με την 17267/7-2-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) καθώς και των μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) , ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.

Οι υποψήφιοι για το 10% (μόνο όσοι εξετάστηκαν Πανελλαδικά το 2013) δεν θα υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο , αλλά απευθείας μηχανογραφικό τον Ιούνιο αφού φροντίσουν να πάρουν κωδικό. Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς επιθυμούν την εισαγωγή τους Σε Στρατιωτικές Σχολές , Αστυνομικές Σχολές ( Μόνο για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθούν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων , ώστε να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

Οι Αιτήσεις ?Δηλώσεις θα κατατεθούν στα σχολεία των μαθητών. Οι απόφοιτοι θα καταθέσουν την Αίτησή τους στα σχολεία από τα οποία αποφοίτησαν.

Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (10-25 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Περισσότερα...

Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Συνηυμμένα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013 που θα διενεργηθούν στις 23-24 Νοεμβρίου 2013

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Πτυχία εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 2. Ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013
 3. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)
 4. Αναλυτικό πρόγραμμα ΚΠΓ εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2013
 5. Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013
 6. Παράταση Εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές περιόδου Σεπτεμβρίου 2013
 7. Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 8. Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας ? διδακτέας ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
 9. Διοργάνωση Ημερίδας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 10. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013
 11. Ανακοίνωση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές έτους 2013
 12. Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) έτους 2013
 13. Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψήφιων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων (ομάδας β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο
 14. Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 15. Δελτίου τύπου εξετάσεων Μαΐου 2013