Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Κπγ Μάιος 2012

Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠγ στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική επιπέδων A (A1 & A2), B (B1 & B2) και Γ1 , Ισπανική επιπέδων B (B1 & B2) και Γ1 και Τουρκική επιπέδου B (B1 & B2), περιόδου Μαΐου 2012 και εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012

Σύμφωνα με την αριθμ. 46229/ΚΒ/25-04-2012  Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Μαΐου 2012.

Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα, τα Εξεταστικά Κέντρα καθώς και οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ: www.minedu.gov.gr, της ΔΔΕ Ξάνθης: dide.xan.sch.gr καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ρύθμιση Εισαγωγής 10% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2012

Συνημμένα, τα Δελτία τύπου καθώς και υπόδειγμα της Αίτησης