Ρύθμιση Εισαγωγής 10% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2012

Συνημμένα, τα Δελτία τύπου καθώς και υπόδειγμα της Αίτησης

Υποβολή αιτήσεων ΚΠγ Μαϊου 2012 - Συγκέντρωση δικαιολογητικών - Πρόγραμμα Εξετάσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2012 θα υποβληθούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2012  έως και τις 2 Μαρτίου 2012.
Συνημμένα, η εγκύκλιος, το έντυπο αίτησης και το Πρόγραμμα των Εξετάσεων.

Εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%

Συνημμένα, η εγκύκλιος και τα σχετικά έγγραφα