Αίτηση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α') για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση - Δήλωση από 10 Φεβρουάριου μέχρι 25 Φεβρουάριου 2014.

Περισσότερα...

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την υποβολή αίτησης δήλωσης υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σε συνέχεια των δύο (2) προηγουμένων εγκυκλίων (Φ.251/17267/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΙΛΑ) και Φ.151/17264/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΤΧΩ) με θέμα την Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

- σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014.

- οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015?2016.

 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση πανελλαδικών 2014

Σύμφωνα με την 17267/7-2-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης ? Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) καθώς και των μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) , ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.

Οι υποψήφιοι για το 10% (μόνο όσοι εξετάστηκαν Πανελλαδικά το 2013) δεν θα υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο , αλλά απευθείας μηχανογραφικό τον Ιούνιο αφού φροντίσουν να πάρουν κωδικό. Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς επιθυμούν την εισαγωγή τους Σε Στρατιωτικές Σχολές , Αστυνομικές Σχολές ( Μόνο για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθούν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων , ώστε να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

Οι Αιτήσεις ?Δηλώσεις θα κατατεθούν στα σχολεία των μαθητών. Οι απόφοιτοι θα καταθέσουν την Αίτησή τους στα σχολεία από τα οποία αποφοίτησαν.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο
 2. Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013
 3. Πτυχία εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 4. Ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013
 5. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)
 6. Αναλυτικό πρόγραμμα ΚΠΓ εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2013
 7. Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013
 8. Παράταση Εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές περιόδου Σεπτεμβρίου 2013
 9. Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 10. Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας ? διδακτέας ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
 11. Διοργάνωση Ημερίδας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 12. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013
 13. Ανακοίνωση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές έτους 2013
 14. Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) έτους 2013
 15. Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψήφιων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων (ομάδας β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο