Ανακοίνωση των εξεταστικών κέντρων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2013

Στο συνημμένο excel θα βρείτε τα εξεταστικά κέντρα για το ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2013

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: ΒΛΛ49-Ζ0Ψ

Αναλυτικό πρόγραμμα ΚΠΓ εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2013

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ώρα εξέτασης του επιπέδου Β2 στην Τουρκική γλώσσα το Σάββατο 23/11/2013

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2013
 2. Παράταση Εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές περιόδου Σεπτεμβρίου 2013
 3. Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013
 4. Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας ? διδακτέας ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
 5. Διοργάνωση Ημερίδας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 6. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013
 7. Ανακοίνωση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές έτους 2013
 8. Εγκύκλιος υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων για τις πανελλαδικές ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) έτους 2013
 9. Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψήφιων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων (ομάδας β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο
 10. Χρόνος υποβολής αιτήσεων στις επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων για υποψήφιους που θέλουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 11. Δελτίου τύπου εξετάσεων Μαΐου 2013
 12. Δελτίο τύπου αποτελεσμάτων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2012
 13. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013
 14. Προθεσμία από το ΚΕ.Π.Α. σχετικά με την Πιστοποίηση Αναπηρίας για την υπαγωγή υποψηφίων στις ειδικές περιπτώσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
 15. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α' & Β')