Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων και βοηθητικά έγγραφα

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και επικοινωνίας μας, αναρτώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012-2013.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παλαιότερα στοιχεία στο σχολείο, αναρτώ ακόμη 2 αρχεία προς διευκόλυνση.

 

Το 1ο αρχείο είναι ένα  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Έχω συμπληρώσει ορισμένα πεδία με κόκκινους χαρακτήρες για να πάρετε κάποιες ιδέες και να χρησιμοποιήσετε όσα από αυτά νομίζετε.

Η τελική συμπλήρωση θα γίνει από εσάς με μαύρους χαρακτήρες

 

Το 2ο αρχείο είναι ένα  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ όπου πρέπει να φαίνεται:

Ο τίτλος του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν, ο αριθμός μαθητών και αναπληρωματικών τους, σε ποιες τάξεις φοιτούν, ποιοι εκπαιδευτικοί θα συμπληρώσουν ωράριο και πόσες ώρες ο καθένας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν έτοιμα σχέδια υποβολής προγραμμάτων και πρακτικά συλλόγων από παλαιότερα έτη, μπορείτε κάλλιστα να τα χρησιμοποιήσετε.

Υπενθυμίζω ότι για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλονται:

  1. 1.       Σχέδιο υποβολής προγράμματος
  2. 2.       Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας και το τμήμα τους
  3. 3.       Αντίγραφο πράξης του συλλόγου.

 

Φιλικά

Κωνσταντίνος Κασάπης

Σχολικές Δραστηριότητες

Δ.Δ.Ε. Ξάνθης