Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2012-2013

Στα 2 αναρτημένα αρχεία υπάρχουν τα εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, για το νομό Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Είναι σημαντικό να ενημερωθούμε όλοι και να έχουμε μια συνολική εικόνα.