Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

eSafety-Πιστοποίηση Σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

ESAFETYLABEL.EU ? Για ένα ασφαλέστερο σχολείο!

Πρόγραμμα Πιστοποίησης των Σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Tο σχολείο σας έχει δρομολογήσει δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Αξιολογήστε την υποδομή, την πολιτική και την πρακτική σας και αξιοποιήστε τώρα ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης ειδικά για σας.

Αρχική σελίδα: http://www.esafetylabel.eu

Προβλήματα
Τι θα κάνατε; Τι συμβαίνει με άλλα σχολεία; Θα μπορούσε αυτό να συμβεί στο σχολείο σας;

Ιδιωτικότητα και Προστασία δεδομένων  - Διαδικτυακός εκφοβισμός -  Ασφάλεια δεδομένων - Ελεγχόμενη χρήση κινητών συσκευών

Περισσότερα: http://www.esafetylabel.eu/web/guest/problems

Αποκτήστε την Πιστοποίηση eSafety

Αξιολογήστε την απόδοση του σχολείου σας σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και θα έχετε στη διάθεσή σας ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τυχόν ελλείψεις.

Το eSafety Label σας προσφέρει ένα Έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει το ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός του σχολείου- το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο στο σχολείο σας. Με βάση τα αποτελέσματα του σχολείου θα διαμορφωθεί ένα Σχέδιο δράσης για να αυξήσετε το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην Πιστοποίηση eSafety, όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Περισσότερα: http://www.esafetylabel.eu/web/guest/esafetyschool

Γίνετε μέλος της κοινότητας

Γίνετε μέλος για να αξιολογήσετε τις επιδόσεις του σχολείου σας σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, να αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες πηγές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να μοιραστείτε εμπειρίες με άλλα σχολεία.

Περισσότερα: http://www.esafetylabel.eu/web/teacher/welcome

Ενημερωτικά δελτία eSafety (παρέχεται πρόσβαση μετά την εγγραφή)

Τα ενημερωτικά δελτία eSafety καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων σχετικά με την Υποδομή, την Πολιτική και την Πρακτική, τα οποία είναι όλα απαραίτητα όταν εργάζεστε για ψηλό επίπεδο διαδικτυακής ασφάλειας στο σχολείο σας και για μια επίσημη Πιστοποίηση eSafety.

Ένα ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από ένα ορισμό και ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, που καλύπτουν τις βασικές πτυχές του κάθε θέματος. Θα εντοπίσετε επίσης μια λίστα ελέγχου για κάθε ένα από τα ενημερωτικά δελτία, ώστε να αξιολογήσετε την κατάσταση του σχολείου σας.

Περιεχόμενα:

Υποδομή
Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο
Χρήση αφαιρούμενων συσκευών
Προστασία ευαίσθητων δεδομένων στο σχολείο
Προστασία των συσκευών σας από κακόβουλο λογισμικό (malware)
Πολιτική
Πολιτική Ορθής Χρήσης
Ασφαλείς Κωδικοί
Πολιτική του σχολείου
Λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στο σχολείο
Σχολεία και κοινωνικά δίκτυα
Πρακτική
Ενσωματώνοντας στο αναλυτικό πρόγραμμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Μαθήματα κατάρτισης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για τους γονείς
Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους μαθητές εκτός σχολείου
Διαχείριση Περιστατικών
Διαδικτυακός Εκφοβισμός
Νομικές πτυχές της προστασίας δεδομένων
Γλωσσάριο

Η δράση είναι προωθούμενη από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο*


(*βλ.σχετ. άρθρα: Πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, οδηγίες για την εγγραφή, άλλα σχετικά άρθρα)