Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Απόσπαση και τοποθέτηση Υπευθύνου και Τεχνικών Υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας ? Θράκης

Η θητεία του Υπευθύνου και των Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) θα διαρκέσει μέχρι την πλήρωση της σχετικής θέσης, όπως θα προβλέπεται από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις και όχι αργότερα από τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 (31-08-2016).
Οι τοποθετούμενοι παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο με ΑΔΑ: 7ΚΥΖ4653ΠΣ-Δ6Λ

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (202_12_02_2016_7ΚΥΖ4653ΠΣ-Δ6Λ.pdf)202_12_02_2016_7ΚΥΖ4653ΠΣ-Δ6Λ.pdf