Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Διοργάνωση Ημερίδας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ξάνθης σε συνεργασία με το 3ο ΓΕΛ και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ΓΕΛ και 1ου και 2ου ΕΠΑΛ διοργανώνει Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Γνωρίζω Σχολές και Επαγγέλματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σκοπός της Ημερίδας είναι η έγκαιρη, έγκυρη και διεξοδική ενημέρωση σχετικά με πολλές Επιστήμες και Επαγγέλματα που ενδιαφέρουν πρωτίστως του υποψηφίους της Γ? Λυκείου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Ημερίδα πρόκειται να διεξαχθεί το Σάββατο 28/3/2015 και ώρες 5:00μμ ? 7:30μμ. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι οι αίθουσες διδασκαλίας του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης. Περίπου εικοσιπέντε (25) διακεκριμένοι Επιστήμονες και Επαγγελματίες θα παρουσιάσουν μέσα σε ένα εικοσάλεπτο υπό την μορφή διάλεξης εικοσιπέντε (25) διαφορετικές Επιστήμες και Επαγγέλματα και πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο των σπουδών τις επαγγελματικές επιλογές και τις προοπτικές των συγκεκριμένων κλάδων στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες-επαγγελματίες σε ξεχωριστές αίθουσες θα δώσουν τρεις (3) διαλέξεις συνολικά, σαράντα (40) λεπτών η κάθε μία με ερωτήσεις και συζήτηση, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρεις διαφορετικές Επιστήμες του ενδιαφέροντός τους κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.