Έγκριση Αγώνων Τέχνης

Δείτε το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αριθμ. πρωτ. Αρ. Πρωτ. 114213/Δ2/ 6-7-2017