Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-2018 στις Δ.Υ.Ε.Π

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων στις Δ.Υ.Ε.Π. Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018, λήγει την Παρασκευή 15-06-2018, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν στους μαθητές βεβαιώσεις παρακολούθησης για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουν φοιτήσει στις εν λόγω ΔΥΕΠ.