Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων - ΓΕΛ

Από τη ΔΔΕ Ξάνθης ανακοινώνεται η νέα χωροταξική κατανομή μαθητών των Γυμνασίων και ΓΕΛ Ξάνθης. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.