Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα : "ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ"

Η Ιδρυτική Συνάντηση για το υπό ίδρυση Εθνικό Θεματικό μας Δίκτυο, έχει προγραμματιστεί για τις 26, 27 και 28 Απριλίου 2013.


Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα