Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α? και Β?) οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 21 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων, που έχει ανακοινωθεί.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα υγιεονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα όπως στάλθηκε από τη ΔΔΕ Γ Αθήνας

Περισσότερα...

Συμπλήρωση της Υ.Α. 4707/7-5-2014 «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)

1.  Εξαιρετικά και μόνο για  διδακτικό έτος 2013-2014, σε  περίπτωση που διαπιστωθεί  θέμα  ή  θέματα  που  κληρώθηκαν  δεν  είχαν  διδαχθεί  στο συγκεκριμένο σχολείο  για απόλυτα δικαιολογημένους λόγους, είναι δυνατή δεύτερη  κλήρωση  θεμάτων  και  για  το  μάθημα  της  Νέας  Ελληνικής Λογοτεχνίας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Υ.Α. 4707/2014.
2.  Στις  προβλεπόμενες  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατατακτήριες εξετάσεις  (α)  για  την  προφορική  εξέταση  των  μαθητών  όλα  τα  θέματα καταρτίζονται  από  τον  οικείο  διδάσκοντα,  (β)  για  την  γραπτή  εξέταση ισχύουν  τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006  όπως κάθε φορά ισχύει.

Περισσότερα...

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές

Όπως ήδη γνωρίζετε, οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Περισσότερα...

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών Σχολείων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας

Όλα τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας θα οριστούν από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Ιδιωτικών  Σχολείων, εφόσον η  Ξένη Γλώσσα διδάσκεται κατά παρέκκλιση περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων.
Για τον τρόπο αξιολόγησης της Ξένης Γλώσσας ισχύει η παρ. 30 του π.δ/τος 68/2014 (ΦΕΚ Α΄ 110).

Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας ύλης Μαθηματικών Α? ΕΠΑ.Λ.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 23/10-4-2014 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις που αφορούν στην εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Α? τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2013-2014:
Η Διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014 καθορίζεται με τα έγγραφα 145844/Γ2/09-10-2013 και 35359/Γ2/11-3-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε ό,τι αφορά στη Διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης στο μάθημα της Άλγεβρας η οποία περιέχεται στο με αρ. πρωτ. 145844/Γ2/09-10-2013 έγγραφο, στο Κεφάλαιο 6° : «Βασικές έννοιες των Συναρτήσεων» δεν θα ληφθεί υπόψη η παράγραφος 6.2, καθώς και το τμήμα της παραγράφου 6.3 στο οποίο προτείνεται να λυθούν ασκήσεις που βασίζονται στην κλίση ευθείας ως λόγου μεταβολής.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Δελτία τύπου για Μηχανογραφικό Δελτίο 2014 και υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 2. Διόρθωση και τροποποίηση επί της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
 3. Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2014
 4. Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Crazy Business Idea»
 5. Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 6. Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2014
 7. Τροποποίηση επί της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.
 8. Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)
 9. Διαγωνισμός ?Youth Citizen Entrepreneurship Competition?
 10. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών
 11. Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2014
 12. Διαγωνισμός "Zayed Future Energy Prize"
 13. Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ' Τάξης Ημερησίων & Δ' Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014
 14. Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014
 15. Δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2014
 16. Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων επιλογής της Α' τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014
 17. Διαδικασία εγγραφής ? επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015
 18. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
 19. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού Μάιος 2014
 20. Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μάϊος 2014 και κατανομή υποψηφίων