Παράταση Εξετάσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές περιόδου Σεπτεμβρίου 2013

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με ΑΔΑ: ΒΛ9Ε9-ΟΒΠ

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ, η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/4-9-2009).

Συνημμένα θα βρείτε την Φ.151/124075/Β6/6-9-2013

Διαγωνισμός "Juvenes Translatores"

Συνημμένα θα βρείτε το 122371/ΙΑ/05-09-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Αποτελέσματα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:

 Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

         Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Προκήρυξης Υποτροφίας του Κληροδοτήματος Χριστοφόρου Ρίζου

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

Οδηγίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες Ελλήνων του εξωτερικού και Αλλοδαπών-Αλλογενών για το έτος 2013

Σας ενημερώνουμε ότι από 26/6/2013 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας http://minedu.gov.gr/eksetaseis-main οι «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2013» και οι «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής για το έτος 2013» και παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Σας επισημαίνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής/μηχανογραφικών δελτίων και των υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών.       

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Διεθνής Μαθητική Συνάντηση Αρχαίου Θεάτρου
 3. Βεβαιώσεις μαθητών - σχολικές δραστηριότητες
 4. Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους των Πανελληνίων
 5. Αποτελέσματα ΙΑ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
 6. Διεθνείς Διαγωνισμοί Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού
 7. Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 8. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες 2013
 9. Διαγωνισμός Τέχνης με θέμα «Δημιουργώ εκ του μηδενός»
 10. Διευκρινίσεις σχετικά με Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας
 11. Διεθνής διαγωνισμός για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας
 12. Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας ? διδακτέας ύλης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
 13. Διοργάνωση Ημερίδας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 14. Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δ.Ε.
 15. Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013
 16. Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013
 17. Διαγωνισμός για το σχεδιασμό του λογότυπου της ?Google?
 18. Περιοδεύουσες εκθέσεις «?Κειμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας? Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913» και «Τίτλοι ιστορίας και απελευθέρωσης? 100 χρόνια ελεύθερη Μακεδονία
 19. Προκήρυξη Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ποίησης Γιάννη Κουτσοχέρα
 20. 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας: 2η Ανακοίνωση