Μόρια Σχολείων

Α' ΞΑΝΘΗΣ
Σχολική Μονάδα Μόρια
1ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
2ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
3ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
4ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
5ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
6ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
7ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
8ο Γυμνάσιο Ξάνθης 3
Εσπερινό Γυμνάσιο Ξάνθης 3
1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης 3
2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης 3
3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης 3
4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης 3
Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ξάνθης 3
1ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης 3
2ο ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης 3
1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης 3
ΕΠΑ.Σ. Ξάνθης 3Β' ΞΑΝΘΗΣ
Σχολική Μονάδα Μόρια
Γυμνάσιο Αβδήρων  6
Γυμνάσιο Γενισέας  4
Γυμνάσιο Ερασμίου  7
Γυμνάσιο Εχίνου  9
Γυμνάσιο Θερμών  10
Γυμνάσιο Ολβίου  6
Γυμνάσιο Πολυσίτου  5
Γυμνάσιο Σμίνθης  7
Γυμνάσιο Σταυρούπολης  7
Γυμνάσιο Τοξοτών  4
Λύκειο Αβδήρων  6
Μουσικό Γυμνάσιο  4Γ' ΞΑΝΘΗΣ
Σχολική Μονάδα Μόρια
Γυμνάσιο Γλαύκης  8
Γυμνάσιο Εχίνου  9
Γυμνάσιο Θερμών  10
Γυμνάσιο Σμίνθης  7
Γυμνάσιο Σταυρούπολης  7
Γενικό Λύκειο Γλαύκης  8
Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης  7
1ο ΕΠΑ.Λ. Γλαύκης  8

 

Περιοχή Δήμος Οικισμός Μόρια Δυσμενών
Συνθηκών
Απόσταση από την
πόλη της Ξάνθης
Υψόμετρο
Α ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 3 0 80
Β ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ 6 22 40
ΓΕΝΙΣΕΑ 4 12 20
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ 4 6 40
ΠΟΛΥΣΙΤΟ 5 14 25
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ 7 32 6
ΟΛΒΙΟ 6 23 30
ΤΟΞΟΤΕΣ 4 16 70
Γ ΜΥΚΗΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ 10 38 500
ΣΜΙΝΘΗ 7 15 250
ΓΛΑΥΚΗ 8 25 540
ΕΧΙΝΟΣ 9 28 310
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 7 24 110