Μόρια Σχολείων

Μόρια Σχολείων Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β   ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Β
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ Β ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ Β 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ Γ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Γ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΣΤ 1ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε 2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ Γ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΡΑΣΜΙΟΥ Δ 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ Ε
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β 1ο ΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΟΛΒΙΟΥ Γ 2ο Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Β ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ Β
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΎΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Β  

 

Δήμος Οικισμός Μόρια
Δυσμενών
Συνθηκών
Απόσταση
από την πόλη της
Ξάνθης
Υψόμετρο
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 2 (3) 0 80
ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ 3 (6) 22 40
ΓΕΝΙΣΕΑ 2 (4) 12 20
ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ 2 (4) 6 40
ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ 3 (5) 14 25
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ 4 (7) 32 6
ΟΛΒΙΟ 3 (6) 23 30
ΤΟΞΟΤΕΣ 2 (4) 16 70
ΜΥΚΗΣ ΣΜΙΝΘΗ 3 (7) 15 250
ΓΛΑΥΚΗ 5 (8) 25 540
ΕΧΙΝΟΣ 6 (9) 28 310
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 5 (7) 24 110