ΠΥΣΔΕ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή του τον Ζηκούδη Χρήστο Προϊστάμενο του Τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ξάνθης.
Αντιπρόεδρος: Αγοραστού Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ξάνθης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Στεργιαννίδου Ευαγγελία, Υποδιευθύντρια του Ιδιωτικού Μειονοτικού Γυμνασίου - Λυκείου Ξάνθης.
Μέλη: Ανταμπούφης Νικόλαος, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Αβδήρων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Λαμπάκη Ολυμπία, Διευθύντρια του Γυμνασίου Γενισέας.
Κασάπης Κωνσταντίνος, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Τουμπέλη Παναγιώτη.
Παπαντόπουλος Γεώργιος, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρώτριά του τη Ζήση Σοφία.
Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ' αυτό οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:
- Κουρουτός Μιχάλης, καθηγητής κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του το Σελέκο Δημήτρη, καθηγητή κλάδου ΠΕ02.
- Βουρκούδης Απόστολος, καθηγητής κλάδου ΠΕ18, με αναπληρωτή του τον Αηδονίδη Μιλτιάδη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
Στις περιπτώσεις που το συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν σε αυτό αντί των εκ δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι:
1. Κορυφίδης Ιωάννης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο.
2. Κεφαλάς Δημήτριος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γκροζούδη Χρήστο.
Ως Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ξάνθης ορίζεται η Ζλάτκου Μαρία του Σταύρου, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, με αναπληρωτή της τον Κοντογιάννη Δημήτριο του Σπυρίδωνα, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.
Η θητεία όλων των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (10009ΙΓ_21_12_2016_ΩΑΛΝ4653ΠΣ-ΧΘΞ.PDF)10009ΙΓ_21_12_2016_ΩΑΛΝ4653ΠΣ-ΧΘΞ.PDF
Download this file (6ddv4653ps-0kt.pdf)6ddv4653ps-0kt.pdf