Σχολικός Σύμβουλος

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στα φιλολογικά μαθήματα

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

   Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2013-14, επικοινωνώ μαζί σας για να υπενθυμίσω ότι κατά τις εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου, που διεξάγονται ενδοσχολικά, για τη διατύπωση των θεμάτων των φιλολογικών μαθημάτων πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:1. Για τα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια

ισχύει το ΠΔ (Προεδρικό Διάταγμα) 319/ΦΕΚ 261 τ. Α/27-11-2000 με το οποίο προσδιορίζονται ο αριθμός, ο τύπος/το είδος, το περιεχόμενο των ερωτήσεων και οι μονάδες βαθμολόγησής τους για τις γραπτές τελικές εξετάσεις στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) και Ιστορία.
    Υπενθυμίζω, επίσης, ότι «ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης» (βλ. ΠΔ 409/1994, αρ. 3, παρ. 4). Τέλος, είναι καλό να αναγράφονται οι μονάδες βαθμολόγησης στην εκφώνηση κάθε ερωτήματος.
    Στις θυρίδες των σχολείων σας θα τοποθετήσω φωτοτυπημένα αντίγραφα του ΠΔ 319/2000.2.  Για την Α΄ τάξη των Ημερησίων και τις Α΄ και Β΄ τάξεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, όπως σας έχω ενημερώσει (βλ. έγγραφο αρ. πρ. 54/17-03-2014),  

ισχύουν α) η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για το σχολ. έτος 2013-14 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως με αριθμ. 20895/Γ2, αρ. ΦΕΚ 547/05-03-2014 και β) η υπουργική εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της Α΄τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14» με αριθμ. πρ. 30631/Γ2/04-03-2014 με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός, ο τύπος/το είδος, το περιεχόμενο των ερωτήσεων-θεμάτων, οι μονάδες βαθμολόγησής τους και οι ερωτήσεις/τα θέματα που επιλέγονται από την Τράπεζα των Θεμάτων και τους διδάσκοντες για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

3.  Για την Α΄ τάξη του Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

ισχύουν α) η υπουργική εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 35359/Γ2/11-03-2014 με την οποία καθορίζεται η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Νέα Ελληνική Γλώσσα, η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και η Ιστορία και β) η υπουργική εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 53146/Γ2/07-04-2014 με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός, ο τύπος/το είδος, το περιεχόμενο των ερωτήσεων-θεμάτων, οι μονάδες βαθμολόγησής τους και οι ερωτήσεις/τα θέματα που επιλέγονται από την Τράπεζα των Θεμάτων και τους διδάσκοντες για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και της Ιστορίας.

   Τα παραπάνω έγγραφα απεστάλησαν στα σχολεία σας μέσω της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης, ενώ φωτοτυπημένα αντίγραφά τους και οδηγίες είχα τοποθετήσει στις θυρίδες των σχολείων σας. Σας παρακαλώ για ακόμη μια φορά να προσέξετε το είδος και το περιεχόμενο των θεμάτων που ορίζονται από τους διδάσκοντες.

4.   Για τα μαθήματα των  τάξεων του Γενικού Ημερήσιου και Εσπερινού Λυκείου και του Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, που δεν εξετάζονται από Τράπεζα Θεμάτων, ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων χρόνων.
 
        Υπενθυμίζω, επίσης, ότι η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας (βλ. ΠΔ 60/2006, αρ. 16, παρ. 2 και αρ. 17 για τα ΓΕΛ και ΠΔ 50/2008, αρ. 12, παρ. 2 για τα ΕΠΑΛ ).

    Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για υποστήριξη και για διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα των εξεταζομένων μαθημάτων.

   
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Γνωρίζω και κατανοώ ότι η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη. Συναισθάνομαι τις επιφυλάξεις, τις ανησυχίες και τους φόβους. Έχω, επίσης, απόλυτη επίγνωση ότι για κάποιους από εσάς η περίοδος των εξετάσεων είναι ιδιαίτερα κουραστική, γιατί καλείσθε να επιτηρήσετε στα εξεταστικά κέντρα, να αξιολογήσετε στα ενδοσχολικά μαθήματα που διδάσκετε, αλλά και να βαθμολογήσετε γραπτά των πανελλαδικών εξετάσεων στο Βαθμολογικό Κέντρο της Καβάλας. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι το Καλοκαίρι έρχεται?
Εύχομαι από καρδιάς καλή λήξη του σχολικού έτους 2013-14.

Να περάσετε χαρούμενες και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα στις Διακοπές και να επιστρέψετε με δύναμη, θετικά αισθήματα και αισιόδοξη διάθεση για να συνεχίσετε το δημιουργικό σας έργο.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ξάνθης


Άννα Αγγελοπούλου

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Download this file (Εξετάσεις. Αγγελοπούλου.doc)Εξετάσεις. Αγγελοπούλου.doc