Σχολικός Σύμβουλος

Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, 19-09-2017

Αναθέσεις στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης την αρμοδιότητα Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων στο συνημμένο έγγραφο.