Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

Ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το ΚΕΦΙΑΠ Ξάνθης

Ολοκληρώθηκαν για το σχολικό έτος 2014-2015 οι Δράσεις Ομαδικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) ΓΕΝ Ξάνθης και με συντονίστρια τη ψυχολόγο του Κέντρου, κ. Έλενα Χασαποπούλου.

Στόχος των ομάδων αυτών ήταν οι εκπαιδευτικοί να εκφράσουν και να διαχειριστούν τα δύσκολα συναισθήματα που βιώνουν καθημερινά και μέσα από την εμπειρία της ομάδας να αναζητήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών.

Συγκεκριμένα οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν:

 

1. Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών 6ου Γυμνασίου Ξάνθης

Στόχος: «Διαχείριση Στρεσογόνων Συναισθημάτων μέσα στην τάξη»

Μέλη: 8 εκπαιδευτικοί

Συχνότητα: Μηνιαία

Χώρος: 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης

 

2. Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών 1ου ΕΠΑΛ Ξάνθης

Στόχος: «Διαχείριση συναισθημάτων και υποστήριξη εφήβων σε κρίση»

Μέλη: 12 εκπαιδευτικοί

Συχνότητα: 15ημερη

Χώρος: 1ο ΕΠΑΛ Ξάνθης

 

3. Ομάδα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Γυμνασίου Γλαύκης

Στόχος: «Διευκολύνοντας τη συναισθηματική επικοινωνία μέσα στην τάξη»

Μέλη: 11 εκπαιδευτικοί

Συχνότητα: Μηνιαία

Χώρος: Γυμνάσιο Γλαύκης και ΚΕΦΙΑΠ