Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

Νέα επιμορφωτικά προγράμματα από τη "Σχολή Γονέων" Ν. Ξάνθης

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο πλαίσιο του έργου «Σχολές Γονέων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο, προσφέρει δωρεάν έως 31/12/2015 έξι (6) επιμορφωτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης στα συνημμένα έγγραφα