Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλέφωνο: 2541 350298
e-mail: e_ekpaid@dide.xan.sch.gr
Προϊστάμενος: Χρήστος Ζηκούδης

Αρμοδιότητες

1. Θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών
2. Ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας
3. Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων
4. Διαίρεση τάξεων σε τμήματα
5. Θέματα ειδικής αγωγής
6. Έγκριση της κατ’ οίκον διδασκαλίας
7. Εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων
8. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες
9. Ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
10. Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών
11. Εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
12. Θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών