Διαβάστε τα συνημμένα.

 

Διαβιβαστικό 3ης Ανακοίνωσης Προκήρυξης 10ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής.do
3-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.pdf