Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί 2022-2023, οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, από 18-07-2022 μέχρι και 25-07-2022 και ώρα 15.00.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα ανανεώνεται, κάθε φορά που θα προκύπτουν νέα δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

5659_Φ11.3_15-07-2022_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_signed

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΑΕ_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο