Το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στη 20η/05-09-2023 συνεδρίαση του προέβη σε:

1. Ορισμός Αναπληρωτών Υποδιευθυντών/ντριών σε σχολικές μονάδες.

2. Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστης εκπαιδευτικού σε λειτουργικό κενό, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

3. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

4. Διαθέσεις / τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

4.6287_Φ11.3_06-09-2023_ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠ…ΠΔ-ΧΧΩ 3.6130_Φ11.3_05-09-2023_ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛ…ΠΔ-Σ2Π 1.6257_Φ47_12-07-2023__ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ. ΥΠΟΔΙΕΥΘ.ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ…ΠΔ-ΒΓ6 2.6286_Φ11.3_06-09-2023_ΕΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟ…ΠΔ-Η9Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο