ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Γυμνασίου Βρυσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων

Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης…ανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ Συνημμένο 4_Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης_1 Συνημμένο 3_Βιογραφικό σημείωμα_Ενδεικτική πρόταση δομής   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_Προκήρυξη για τη πλήρωση...
Μετάβαση στο περιεχόμενο