Αποστολή στοιχείων για την παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία 51061_ΤΕΛ_ΠΙΝΑΚΕΣ Παρακολούθησης Ύλης 2019_2020_05_2020 51061_ΤΕΛ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ 2019_2020