Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025

ΕΞΕ – 35768 – 2024 – «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ…αιτήσε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-2025.

ΕΞΕ – 35482 – 2024 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι…ης στη

Υποβολή αιτήσεων για τοποθέτηση, των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη ΔΔΕ Ξάνθης

Προθεσμία υποβολής από 05-04-2024 έως και 09-04-2024 και ώρα 12:00 2.ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ1.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ01-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_05-04-2024_signed2508_Φ11.3_05-04-2024_ΕΞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για την απόσπαση εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

αποσπάσεις εκπαιδε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2541350293-305 34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο