ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Πίνακας περιοχών εξέτασης Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KPG_Manual_Candidate_2023 60Σ346ΝΚΠΔ-ΖΤ9-2 ΑΝΑΚ Ψ56Ν46ΝΚΠΔ-ΝΞΒ Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις Ωρολόγιο_Πρόγραμμα_Εξετάσεων_ΚΠΓ_2023B -2- Προδιαγραφές_Β_Περιόδου Ενημερωτικο_ Ε_ντυπο για το...
Μετάβαση στο περιεχόμενο