Αιτήσεις για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025.

ΝΕΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Καλούνται οι: α) Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης (Γενικής και ΕΑΕ). β) Υπεράριθμοι και λειτουργικά υπεράριθμοι  εκπ/κοί 2024-  2025 (Γενικής και ΕΑΕ). γ) Αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΔΕ (Σε σχολεία Γενικής...

Υποβολή αιτήσεων για τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2024-2025

Καλούνται τα: α) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΔΕ Ξάνθης και β) Μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.   να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, με email (στο mail@dide.xan.sch.gr ) και να επιβεβαιώνουν τη λήψη του στο τηλέφωνο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

ΕΞΕ – 76440 – 2024 – Διαβίβαση ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρον…ύτο Εκ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΣΤ_Ψ5Υ9ΟΞΛΔ-ΤΔΡ
Μετάβαση στο περιεχόμενο