Διήμερη Ενημερωτική- Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις νεοδιόριστους/τες και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς.

Διήμερη Ενημερωτική- Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις νεοδιόριστους/τες καιαναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΑΣΗΣ 8,9-9-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εισαγωγική Επιμόρφωση...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για τηδιδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία,καλεί εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης των κλάδων που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: α) να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο