ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ...

Απολύσεις αναπληρωτών/τριών εκπ/κών διδακτικού έτους 2019-2020 – Οδηγίες παραλαβής εγγράφων απόλυσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, η παράδοση των εγγράφων απόλυσης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2020 αλφαβητικά και με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και προφύλαξης για την...

Διαπιστωτικές Πράξεις Μουσικών ΕΜ16 και Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ. έτους 2019-2020

Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης Μουσικών ΕΜ16 σχ. έτους 2019-2020 ΨΠ9Τ46ΜΤΛΗ-1ΑΞ Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ. έτους 2019-2020...