ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ 25-11-2020

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα έντυπα συμπληρωμένα κατά την εμφάνισή τους στα σχολεία τοποθέτησής τους που θα υπογράψουν πράξη ανάληψης την Πέμπτη 26-11-2020 ή την Παρασκευή27-11-2020από 08:30...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

20201106 151434_Ε1 Πρόσκληση EM16 2020-2021 Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν με την υπ. αρ. 151595/Ε1/06-11-2020 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία  από τη Δευτέρα 09...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.

20201029 147611_Ε1 – Ειδική Πρόσκληση 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ